Ottův slovník naučný/Alderman

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alderman
Autor: Josef Trakal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 754–755. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alderman [a͡oldermenn], od ald, nyní old man, t. j. starší, v době anglosaské Ealdorman, byl název náčelníků jednotlivých kmenův anglosaských, kteří ztrácejíce svou samostatnost následkem splývání jednotlivých království v jeden celek, tvořili pak vysokou šlechtu. Později za rostoucí moci královské nazývali se tak správci hrabství (shires), králem jmenovaní. Pro vysokou rodovou a úřední šlechtu zdomácněl potom souznačný název dánský Earl (Jarl), jehož se až podnes užívá, kdežto a. jest nyní v Anglii a Irsku dle zák. z r. 1836 (Municipal corporation Act) titul jistých členů městských zastupitelstev, kteří co do hodnosti své stojí mezi starostou (mayor) a městskými radními (councillors), s nimiž tvoří radu městskou. Počet jejich činí ⅓ obecních starších, z jichž středu jsou na 3 léta voleni. Povinností jejich jest zastupovati starostu v případě potřeby (na př. při volbách městských radních a p. ), hájiti práva církve anglikánské a j. V Londýně (v City), kde platí podnes zvláštní charta municipální, tvoří a-ové zvláštní sbor the Cour of the Mayor and Aldermen in the Inner Chamber se starými privilegiemi sahajícími až do dob Eduarda II. (1307–27). Sbor ten skládá se z 26 členů doživotných se starostou (Lord-Mayor) v čele. Z nich volí se od r. 1714 v jednotlivých čtvrtích (Wards) města (City) k vyzvání lordmayorovu ve shromáždění čtvrti (Wardmote) představení těchto čtvrtí. Sboru a-ů přísluší zkoumati a ověřovati volby vlastních členův i městských radních, je vylučovati, jmenovati četné soudní a policejní úředníky městské, určovati výdaje z městské pokladny, udíleti jisté licence živnostenské v obvodu City. Vedlé sboru toho skládá se městské zastupitelstvo ze širšího sboru obecních starších (Common Council). Jakožto přednostům jednotlivých městských čtvrtí zbylo a-ům z dřívější obsáhlé příslušnosti nyní jen smírčí soudnictví, vyšetřování přestupků (t. zv. nuisances), svolávání a předsedání při shromáždění čtvrti a některé jiné úkony správní. Všichni a-i jsou způsobilí k úřadu soudcovskému vedlé zvláštního zmocnění královského (judges of oyer and termine) a jsou členy výboru soudcovského, jenž zasedá v Old Bailey. Jeden z nich jest periodicky volen za soudce v Guildhalle s určitým místním obvodem příslušnosti, jiných 6 jsou přísedící tohoto soudu v sezeních sborových. Kromě toho zasedají všichni ve sboru obecních starších v Common Hall. – V Irsku jest ústav a-ův upraven jako v Anglii, jen poněkud s užší působností. Také v městech Spojených států sev.-amer. jsou zvláštní sbory a-ů s obdobnou, určitě vytčenou působností. Srv. Gneist, Gesch. u. heutige Gestalt d. engl. Communalverfassung (Berlín 1863) a) a Englische Verfassungsgeschichte (t. 1882). Tkl.