Ottův slovník naučný/Alboin

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alboin
Autor: Jindřich Šercl
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 730. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Alboin

Alboin, syn Audoinův, král longobardský, panoval v VI. stol. Tehdy Longobardi seděli v Pannonii a nepřátelé jejich Gepidi v Dacii. Král gepidský Kunimund, jemuž A. zabil bratra Thorismunda, hodlal pomstiti pohrom dříve utržených od Longobardův. A. však povolal na něj Avary, a říše gepidská r. 567 vvvrácena. Krále Kunimunda Alboin sklál vlastní rukou, i dal si z lebky jeho číši udělati a dceru jeho Rosamundu pojal za manželku. Země gepidská dána Avarům, ale za nedlouho A., nic dobrého netuše od sousedů takových, národ svůj odvedl do Italie, kamžto prý ho byl pozval místodržitel byzantský Narses (568). I zmocnil se větší části ltalie severní a střední, avšak zavražděn již r. 572. Byltě při hlučné hostině přinutil Rosamundu, aby se napila z lebky Kunimundovy, ta pak pomocí štítonoše jeho Helmichisa a vojína longobardského Peredea vykonala na něm krevní pomstu. Po té i s pomocníky utekla do Ravenny k místodržiteli byzants. Longinovi, a ten ji pojati chtěl za choť, aby tak dosáhl pokladů, jež s sebou byla vzala do vyhnanství. K tomu konci však musila dříve zbaviti se Helmichisa, i podala mu jedu, než on, nápoje okusiv, přinutil ji, aby vypila zbytek. (Srovn. Šembera. Dějiny Středověké I., 129. etc.) Šr.