Ottův slovník naučný/Albany

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Albany
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 703. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Albany (řeka)
Související články ve Wikipedii:
Albany (New York)

Albany: 1) Mocná řeka v Kanadě v Sev. Americe, vzniká z několika menších řek, kteréž v četných menších jezerech sev. od velkých jezer kanadských původ svůj berou, a tekouc směrem severových. vlévá se do již. cípu zál. Hudsonova. Při ústí jejím leží tvrz podlé řeky pojmenovaná. – 2) A. hlavní m. amer. státu N.-Yorku, na záp. břehu řeky Hudsonu, která zde stává se splavnou, bylo zal. r. 1623 od Hollanďanů (Port Orange), ale teprve r. 1664, kdy se ho zmocnili Angličané, nazváno A. na počest vévody z Yorku a A. (potomního krále Jakuba II.). Leží v úrodné krajině a rychle vzkvétá prostředkujíc obchod mezi pobřežím a severem. Polohu má pro obchod velmi příznivou, jsouc vystavěno na místě, kde spojené průplavy erijský a champlainský do Hudsonu se ústí. Mimo to jest A. i středem mnohých železnic, které je spojují s Novým Yorkem, Buffalem, Bostonem a jinými důležitými městy. Obchod vede se hlavně s kamnářskými výrobky a stavebním dřívím. Ulice nejsou sice pravidelné a domy příliš krásné, ale za to nalézá se tu několik nejnádhernějších budov americké Unie. Státní knihovna čítá přes 105.000 sv.; stánek Albanské akademie honosí se velikou architektonickou krásou a veřejný park rozkládá se na ploše 250 akrů; kathedrála katol., kapitol zbudovány ve slohu renaissančním, mramorová radnice, velkolepá budova pošt., kostely a j. A. má od r. 1839 lékařskou kollej, jejíž museum náleží k nejlepším v celé Americe, a od r. 1852 i universitu. Také o národní školství jest co nejlépe postaráno. R. 1883 napočítáno v Albany. 95.000 obyv. – President republiky americké Garfield nazval kdysi A. »rodištěm americké Unie«, jelikož r. 1754 sešli se zde zástupcové různých osad, aby za vůdcovství Benjamina Franklina učinili přípravné kroky ke spojení, které po několika desítiletích skutkem se stalo. – 3) A., anglická divise ve vých. částech Kapské kolonie v již. Africe, prostírá se mezi Velkou Rybí řekou a řekou Křováckou zaujímajíc rozlohu 4700 km2. Půda, pokud není lesem pokryta nebo vzdělána, má výborné pastviny, které živí četná stáda dobytka, zvl. ovcí. Divoká zvířata, kdysi hojná, lvi, sloni, žirafy, bůvoli, pštrosi a j. vymizeli nyní skoro úplně. A. náleží k nejlidnatějším krajům celé kolonie čítajíc na 12.000 obyv. pleti bílé a téměř stejný počet domorodců. Hlavním městem je Grahamstown, středisko obchodu s kožemi, rohovinou, slonovou kostí a krmným dobytkem. – 4) A., přístavní město v kolonii Záp. Australii na již. pobřeží, s 1024 obyv. (1881); důležitá stanice lodí a místo obchodní.