Ottův slovník naučný/Alava

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alava
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 688–689. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Alava, jižní ze tří provincií baskických ve Španělsku, jež hraničí na jihu s provincií logroňskou jsouc od ní oddělena ř. Ebrem na vých. s Navarrou, na sev. s Guipuzcoou a Viscayou a na záp. s Burgosem: rozloha její 3045 km2. Větší, střední čásť jest vysočina průměrem asi 500 m n. m., jíž od záp. k vých. táhnou se Montes de Vitoria a Sierra de Cantabrio, horské dva řetězy nižší než rovnoběžné s nimi východní pásmo hor Cantaberských, jež v nejsevernější části provincie se zvedá a v horách Pena de Gorbea (1538 m), Monte Araz (1506 m) a Peña de Amboto (1358) výše své dostupuje; jihozáp. čásť jest úrodná pahorkatina na březích Ebra, zvaná Rioja Alavesa. A-vu střední a jižní protéká horní Ebro a jeho přítoky Zadorra a Bojas, severní čásť ř. Nervion tekoucí k zálivu Viscayskému. Podnebí jest mírné a zdravé, zvláště v krajinách poeberských, které takéjsou neobyčejně úrodné oplývajíce obilím, vínem, ovocem, olivami, zahradními plodinami, lnem a konopím, kdežto severní horské kraje mají hojnost lesů dubových a bukových a žírných pastvin. Vzhledem k ostatním baskickým provinciím jest A. řídce obydlena, majíc jen 98.470 obyv. (1885), lidu to silného, pracovitého a podnikavého, jenž dosud věrně lpí na svých starých mravech a obyčejích, a jehož předním zaměstnáním jest zemědělství a zvláště na horách chov dobytka (skotu, ovcí, koz); též dřevařství a dolování jest mu vydatným pramenem výživy, neboť země poskytuje dostatek železa (údolí Aramayonské), mědi, olova (a (u Barambia), asfaltu a soli, kterýchžto surovin se značná čásť vyváží. Též jsou zde zřídla minerální: studená ve Villareale, horká v Uribarri a Berriatui. Obchod a průmysl (železářství, papírnictví, koželužství a j.) není tak čilý jako v obou severních provinciích baskických, ačkoliv kommunikačních prostředků není zde nedostatek: kromě četných a dobrých silnic protíná provincii alavskou hlavní trať severní dráhy španělské (madridsko-irunská) a dráha bilbao-mirandská. Rozdělena jest A. na 3 soudní okresy s 87 obcemi; hlavním městem jest Vitoria s 25.537 obyv. (1884), kdež také sídlí biskup provincií baskických.