Ottův slovník naučný/Alóeus

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Alóeus
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 945. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alóeus (Ἀλωεύς), lat. Aloeus, v myth. řec.: 1) Syn boha Poseidóna a Kanaky, manžel Ifimedeiin, otec Pankratidin; synové jeho jsou (Ótos a Efialtés, zvaní Alóeovci (v. t.). – 2) A., syn boha Hélia, bratr Aiétův, otec Epópeův; obdržel od otce za podíl vládu v Asópii, kdežto Aiétovi připadl Korinth. Dnl.