Ottův slovník naučný/Akrisios

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Akrisios
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 644. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akrisios (Ἀκρίσιος, lat. Acrisius), král argejský, syn Abantův; vypudiv bratra svého Proita do ciziny, později, když Amfianax lycký vypuzeného se ujal, sdíleti se musil s ním o vládu. Kdysi věštěno mu, že syn dcery jeho jej usmrtí a panství jeho se zmocní. Proto dceru svou Danau v podzemním sklepení uvěznil, tak aby odloučena od ostatního světa naplniti nemohla strašlivou věštbu. Ale bůh Zeus snesl se k ní v podobě zlatého deště, načež Danaé porodila Persea. A. pamětliv jsa věštby Danau i syna jejího ve skříni uzavřel a vhoditi je kázal do moře. Avšak Danaé i dítě její šťastně se zachránily; i vydal se pak Perseus, když v jinocha dospěl, na cestu, aby vyhledal svého děda. Avšak tento byl se zatím uchýlil do thessalské Larissy; proto Perseus chtěje ho přiměti k návratu odebral se tam za ním i účastnil se tam též závodních her náhodou právě pořádaných. Při tom nešťastně hodiv diskem bezděčně zasáhl A-ia, jenž takto dle předpovědi věštby zahynul rukou svého vnuka. Dle jiné pověsti udál se příběh ten na ostrově Serifu, kamž se byl A. za Perseem vydal byv zpraven o šťastném zachránění svého vnuka a jeho pobytě na Serifu. – Mythu toho užil Sofoklés v tragédii Akrisios, která se však nedochovala. Jinak A. pokládán též za zakladatele spolku Amfiktyonův. Dnl.