Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Akesas a Helikón

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Akesas a Helikón
Autor: Hynek Vysoký
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 624. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akesas a Helikón, slavní řečtí tkadlci koberců; dle zprávy Athénaiovy pocházeli ze Salaminy kyperské, dle méně pravdě podobné zprávy řeckých paroimiografů byl A. z Patar, H. z Karystu. Doby, v níž žili, nelze přesně určiti, tolik jest pouze jisto, že věk jejich kladli Řekové sami do dob velmi starých. Umělci tito zhotovili nádherný koberec pro chrám delfský, jehož nápis umělecký zachoval nám Athénaios (II, 48 C), a první panathénajský peplos. H. mimo to zhotovil dle zprávy Plutarchovy roucho, které město Rhodos dalo Alexandrovi Velkému za čestný dar; roucho toto měl prý Alexander na sobě v den bitvy u Arbél. H. byl dle zprávy Hierónymovy synem A-sovým; velmi pravdě podobna jest domněnka Völkelova, že sice umělci tito nejsou osobami mythickými, že však jména A. a H. dána jim byla od umění, jež provozovali. Srv. Brunn, Gesch. der griech. Künstler, II., str. 12–13. Vý.