Ottův slovník naučný/Akastos

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Akastos
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 610. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akastos (Ἄκαστος), lat. Acastus, v myth. řec. syn Pelia, krále v Iólku, z mládí jeden z lovců kalydónských a účastník výpravy Argonautů, při níž vynikl jmenovitě krásnými svými oři. Když po návratě Argonautů sestry jeho svedeny byvše Médeiou otce svého bezděčně usmrtily, A. sám vlády se ujal a zbaviv se Jasona i Médeie odchodem jejich z Iólka vystrojil mrtvému otci na počest proslulé ve starověku závodní hry (ἆθλα ἐπὶ Πελίᾳ), jež přivábily výkvět tehdejšího bohatýrstva, a jejichž líčení záhy stalo se oblíbenou látkou v poesii i umění. (Srv. Preller, Griech. Mythol. III. 2, 339 n.) Obšírně zabýval se mythus také poměrem A-vým k Péleovi, ač pověsti dotčené v jednotlivostech velice se rozcházejí. Dnl.