Ottův slovník naučný/Akamas

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Akamas
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 608. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Akamas (Ἀκάμας, t. j. neunavný), lat. Acamas, v myth. řec.: 1) syn Thésea, bratr Démofonta (s nímž pověsti netoliko ho sdružují, ale zhusta též směšují), v pověstech pohomérských příslušník trójského okruhu bájí. Théseus donucen byv prchnouti z Athén poslal oba syny své k Elefénorovi eubojskému, pod jehož vedením vypravili se pak oba bratří proti Tróji. Však ještě před početím války vyslán A. spolu s Diomédem do Tróje, aby žádali za vydání Heleny, při čemž A. dobyl sobě lásky Laodiky, dcery Priamovy, kteráž porodila mu napotom syna Munita. Později byl jedním z oněch Řeků, kteříž ukryli se ve dřevěném koni, jehož pomocí dobyto posléze Tróje; také dovedl pak toho, že Aithra, choť někdy Théseova a tehdy Helenina otrokyně, propuštěna na svobodu. Po smrti Menestheově vrátil se s Aithrou i bratrem svým do Athén, kdež domohli se znova vlády. Zahynul prý na ostrově Kypru, kamž byl zavedl osadu, při pádu s koně vlastním mečem se probodnuv. Athénská fylé Akamantis měla prý po něm své jméno. – O A-antovi v umění viz Roscher, Ausf. Lexik. d. griech. und röm. Mythol. s. v.