Ottův slovník naučný/Akakallis

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Akakallis
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 607. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akakallis (Ἀκακαλλίς), myth. dcera krétského krále Minóa, milenka boha Apollóna, jemuž porodila několik synů, jmenovitě sličného Miléta, jehož však, obávajíc se otce svého, tajně odložila, načež Apollón stříci a kojiti ho dal vlky, až posléze pastýři děcko nalezli a vychovali. O mythu tomto, velice podobnému báji římské, týkající se Romula a Rema, srv. Roscher, Apollon und Mars, str. 78. an. Dnl.