Ottův slovník naučný/Akademický občan

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Akademický občan
Autor: Jan Lepař
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 570. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Akademik

Akademický občan čili akademik slove vůbec každý člen jakékoli akademie. Nejobyčejněji nazývají se tak posluchači vysokých škol, jinak i akademiemi zvaných, jsou-li řádnými posluchači, t. j. do matriky některé fakulty universitní nebo některého odboru vysoké školy technické zapsáni, immatrikulováni. Rozeznávají se tím i od posluchačův mimořádných, neimmatrikulovaných, ačkoli disciplinárním řádem rovněž tak vázaných jako posluchačové řádní. A. o. universitní zapsán jest sice v matrice toliko jediné fakulty, ale má právo choditi do přednášek universitních vůbec. Smí také z fakulty na fakultu přestoupiti pod výminkou příslušné nové immatrikulace. Toliko a. o. má právo k přísným a státním zkouškám na fakultách obvyklým a k akademickým hodnostem, jakož 1 na některých universitách k povoleným spolkům akademickým. Práv příslušných pozbývá a povinností se zbavuje a. o., když studia ukončí s vysvědčením universitním (absolutoriem), když s vysvědčením odchodním na jinou universitu přestoupí, nebo když po celý rok studia přetrhne. Obdobná ustanovení mají platnost na vysokých školách technických. (Podrobně práva i povinnosti a-kých o-ů universitních vypisují »Sbírky zákonův a nařízení« příslušné university nebo fakulty. Pro Pražskou univ. českou a její fakulty od c. kr. univ. kanceláře vydány jsou takové sbírky v Praze r. 1885.) Lp.