Ottův slovník naučný/Ajdukiewicz

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ajdukiewicz
Autor: Wojciech Gerson
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 561–562. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Trh v Káhiře. Rytina dle obrazu Tadeáše Ajdukiewicze.

Ajdukiewicz: 1) Tadeusz, současný vynikající malíř polský. V první periodě svého uměleckého rozvoje maloval hlavně genry a vůbec výjevy ze života nižších vrstev polského lidu. Práce tyto, které vesměs jevily skutečný talent, byly vystavovány hlavně ve Varšavě, tak na př. r. 1875 obraz O žatvě, r. 1876 Hulán na návštěvě a r. 1878 Dívčina žaloba. Později se obrátil s nemalým zdarem k malbě portrétní. R. 1879 vystavil ve Varšavě podobizny hraběte Szembeka a hraběnky Poniatowské a v Římě podobiznu proslulé tragédky polské Heleny Modrzejewské. Obraz posléze jmenovaný jest majetkem Nár. Musea v Krakově. Umělkyně zobrazena jest v životní velikosti, v bílé atlasové říze, s velikým psem u nohou. Pozadí tvoří starý gobelin. Kresba jest správná i ušIechtilá, vedení štětce smělé a bravurní, celek vyniká noblessou podání. Cesta A-ova po Východě a zvláště pobyt v Káhiře způsobily, že v novějších výtvorech jeho setkáváme se častěji s výjevy z orientálního života, zobrazenými věrně dle přírody s překvapující pravdivostí. Mezi nimi především pozornosti zasluhuje Trh v Káhiře (1885), který zakoupen byl pro obrazárnu Vlast. spol. přátel umění v Praze (vyobr. v příloze). A. zdařile zachytil malebnou pestrost ruchu, který se na trhu rozvinul. S pravým uměleckým taktem dal mu určitý střed předváděním bujného koně, jejž sobě znaleckým okem prohlížejí dva kupci, bojovník a vznešený jakýsi šejk. Postavy prodavačův i kupujících v pohybech svých a typech, jakož i roucha a jich seskupení jsou elegantní a plny lineární harmonie při veškeré prosté nenucenosti. Charakteristika postav jest výrazná, skupiny jednotlivé vhodně byly umístěny. V pozadí rysuje se na nebi několik káhirských budov. Směsice živých a pestrých, jasným světlem prosycených barev v středu a na levé straně vyvážena jest velkou partií hnědavě bílé půdy v pravém popředí a klidem lehce zamžené oblohy, která tvoří celou hořejší polovici obrazu. Z posledních obrazův A-ových vynikla zejména Modlitba na poušti, jež byla vystavena v Krakově r. 1887. Obrazy Ajdukiewicz-ovy vyznačují se vesměs nenucenou komposicí, lehkou, ale přesnou kresbou, zvláštní bohatostí a sytostí koloritu a bedlivým šetřením požadavků předmětné i vzdušné perspektivy. A. získal si nejen v Polsku, ale i za hranicemi nejplnějšího uznání. Ku přání nejvyšších kruhů byl mu též nedávno odevzdán ve Vídni Makartův atelier. Gn.

2) A. Zygmunt, mladší bratr předešlého, rovněž malíř. Nar. r. 1861 ve Wilkowicích v Haliči, vzdělával se od r. 1880 do r. 1883 na vídeňské akademii výtvarných umění, na to od r. 1885 do r. 1887 na akademii v Mnichově. Již r. 1884 vystavil v Krakově obraz Do konviktu, na to r. 1885 U rejenta a r. 1886 podařený genre Starý sluha, kterýž mladým panicům vypravuje staré děje předkův u paláce býlím zarostlého. Ve Varšavě vystavil A. r. 1887 historický obraz Přísaha Kmicicova před Radziwiłłem, k němuž čerpal motiv z románu Sienkiewiczova »Potopa«. Komposice tohoto výtvoru jest smělá, charakteristika zdařilá. R. 1888 na mezinárodní výstavě v Mnichově vystavil obraz Návrat z trhu. Gn.