Ottův slovník naučný/Ajaccio

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ajaccio
Autor: Vojtěch Mayerhofer, Ferdinand Pečírka
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 560. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Ajaccio

Ajaccio [ajačo], město na západním, horami vroubeném pobřeží ostrova Korsiky, od r. 1811 hlavní město ostrova a departementu korsického, v půvabné poloze při zálivu t. jm. na úzkém ostrohu, přívětivé a pěkně výstavné, sídlo biskupa (již od VI. stol.), prefekta, appellačního a obchodního soudu i úřadů departementních, rodiště císaře Napoleona I. Má prostorný, hluboký a bezpečný přístav chráněný citadellou z roku 1554 a dvěma tvrzemi, akademii, školu polytechnickou a plaveckou, museum, divadlo, bibliotéku o 30.000 sv., botanickou zahradu, společnost zemědělskou a 17.576 ob. (1886). Památnosti jeho jsou: hlavní chrám r. 1585 dostavěný, vzor italského stavitelství XVI. stol., rodný dům Napoleonův na náměstí Laetitiině, mramorová socha Napoleonova na Tržišti z r. 1850 a kovová jezdecká socha téhož u přístavu na Diamantovém náměstí z r. 1865. Obyvatelstvo živí se hlavně lovem ryb (sardelí) a korálů (v úžině sv. Bonifáce a na březích sev. Afriky), loďařstvím, výrobou doutníkův a j.; též provozuje čilý obchod s olejem a vínem z rozkošné úrodné okolní roviny (Campo dell'Oro), sýrem, ovocem, obilím a kožemi. A. doporoučí se často jako místo klimaticky léčebné. Teplota v zimních měsících jest tam průměrně o 1½ ° C. vyšší než v Rivieře; průměrná čísla její jsou dosti stálá a i v době nejchladnější bývá tam o poledni dosti teplo. Průměrná teplota jednotlivých měsíců: října + 20,1° C., listop. + 14,9°, pros. 12,1°, led. + 10,2°, ún. + 12,3°, března + 13,6°, dubna + 15,2°. Počet deštivých dní během té doby 40–45. Denní kolísání teploty 5–6°. Hygienická zařízení jsou však dosti skrovná a neúplná. A. jest město starodávné, ale starších jeho dějin neznáme. Za dob římských slulo Urcinium, později, jsouc již od VI. stol. sídlem biskupským, Adjacium a leželo 2 km dále od města nynějšího, jež v této jeho poloze r. 1495 založili Jánované. – Ajačský záliv náleží k nejpěknějším a nejprostornějším zálivům Středozemního moře a lahodou podnebí závodí s neapolským. Jest hluboký, má hojně dobrých přístavův a vnímá ř. Gravone a Prunelli. f. Peč.