Ottův slovník naučný/Aipytos

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Aipytos
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 547. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aipytos (Αἴπυτος), lat. Aepytus, v myth. řec.: 1) Syn Elatův, král arkadský (po němž čásť země nazvána Aipytis), pěstoun Euadnin. Meškaje kdysi na lovu, uštknut jedovatou zmijí i zemřel na svahu hory kyllénské, kdež také pochován. – 2) A., syn messénského krále Kresfonta a Meropy, dcery Kypselovy. V době, kdy Kresfontés i oba starší synové jeho za oběť padli vládychtivosti Polyfontově, meškal A. u děda svého Kypsela na vychování, čímž unikl násilné smrti. Když však dospěl věkem, tajně navrátil se s družinou přívrženců do Messény, zabil Polyfonta, kterýž byl zatím ovdovělé Meropě za manžela se vnutil, i zmocnil se vlády otcovské. Potomci jeho zvali se po něm »Aipytovci« místo »Hérakleovci«. Dnl.