Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Ainos

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Ainos
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 543. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Ainos (Αἶνος), staré a důlež. město v Thrakii, vých. od ústí ř. Hebru (Marice), při zálivu Stentorském, bylo osadou aiólskou a připomíná se již u Homéra. Spisovatelé římští, zaměňujíce A. s Aineí na poloostrově chalkidickém, přičítají založení její Aineiovi. Podlouhých bojích, vedených o držení jeho mezi sousedními panovníky, octlo se na delší dobu pod vládou králův egyptských, ale teprve za panství římského těšilo se jako svobodné město rozkvětu nerušenému. Nablízku nacházela se rozsáhlá jeskyně zasvěcená Hekatě, ale mince zachované svědčí o zvláštní úctě, která zde Hermovi byla prokazována.