Ottův slovník naučný/Aigyptos

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Aigyptos
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 533. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aigyptos (Αἴγυπτος), lat. Aegyptus, v myth. řec.: 1) Syn krále Béla a Anchinoe (či Anchirrhoe), bratr Danaa, pak Kéfea a Finea. Byv otcem svým dosazen za vladaře Arabie, rozšířil panství své dobytím země Melampodů (Černonožců), již nazval Aigyptem. Když pak s padesáti syny svými ohrožoval též vlastního bratra Danaa, jemuž byla otcem přiřčena Libye, vyhnul se Danaos k radě bohyně Athény nebezpečí tím, že na lodi padesátiveslové prchl s padesáti dcerami svými (Danaovnami) do Řecka. Avšak synové Aigyptovi vyhledavše uprchlíky v Argu, přiměli Danaa, aby jim dcery své za manželky dal; takto, dílem dohodnutím, dílem losem, uzavřeno mezi nimi padesateré manželství. Ale v noci svatební usmrtily Danaovny z rozkazu otcova vesměs muže své až na Hypermnéstru, jež ušetřila Lynkea. A. sám uchýlil prý se do Aroe, kdež zemřel hořem nad ztrátou synů svých. Dle jiné pověsti A., když mu jednou za příčinou hrozného sucha, zemi krutě sužujícího, z rozkazu věštby obětovati bylo dceru Aganippu, lítostí jsa jat vrhl se do řeky, jež před tím slula Melas, po něm pak přezvána A. (Níl). — O výkladech mythu viz článek Bernhardův v Roscherově Ausf. Lexikon der griech. u. röm. Mythol. str. 157. Dnl.