Ottův slovník naučný/Aichen Josef

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Aichen
Autor: Josef Trakal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 534. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aichen Josef, svob. pán (* 30. čvna 1745 – † 25. října 1818), vynikající rak. právník ze šlechtické rodiny braniborské, v Doln. Rakousích usedlé. Vstoupil roku 1767 k úřadu dvorského maršálka, dosáhl zde hodnosti rady a setrval tu – po krátké přestávce mezi r. 1771 až 1774, kdy zastával úřad státního kommissaře a později administrátora hrabství falkenštejnského – až do r. 1782. V tomto roce byl povýšen na dolnorak. radu appellačního, roku 1792 na dvorního radu při nejvyšším soudním dvoře, r. 1799 na přísedícího dvor. kommisse ve věcech soudních. Roku 1803 byl volen od dolnorak. stavů do zemského výboru, r. 1814 byl jmenován dolnorak. nejv. soudcem zemským. Kromě toho vyznamenán byl již roku 1808 řádem sv. Štěpána a stal se r. 1814 tajným radou, roku 1816 svob. pánem. Po smrti předsedy dvorní kommisse ve věcech soudních zastával A. prozatímně předsednictví, později pak za předsedy hr. Wallise místopředsednictví této kommisse a účastnil se platně zákonodárných prací na počátku t. stol. dokončiv zejména návrh nového řádu soudního. Zmínky zasluhuje také jeho horlivá činnost v chudinství a v lidumilství vůbec. Srv. Wurzbach, Biogr. Lexicon, I. díl (Vídeň 1856); Oester. National-Encyklopädie I. sv. Tkl.