Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Aianteia

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Aianteia
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 518. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aianteia (Αἰάντεια), válečné hry, jež slavívány Aiantovi Oileovci ke cti u oltáře jeho ve městě Opuntě. Totéž jméno měla také slavnost, jež konávala se na oslavu Aianta Telamónovce na ostrově Salamině a jíž účastnili se též athénští efébové slavíce takto spolu památku velikého vítězství u Salaminy, dobytého prý přispěním o pomoc vzývaného héróa Aianta; srv. Aug. Mommsen, Heortologie, str. 411. Dnl.