Ottův slovník naučný/Aia (mytologie)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Aia
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 518. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aia, též Aiaia, lat. Aea, Aeaea (myth.), ostrov, jenž dle pověsti povstal tím, že lovkyně jakási, jménem A., prchajíc před říčním bohem Fasidem, proměněna od bohů v ostrov stejnojmenný. Ostrov toho jména pověst nejstarší (homérská) neurčitě klade v nekonečnou vzdálenost západu; později rozeznávány dva ostrovy téhož jména, jeden (západní) obývaný Héliovou dcerou Kirkou, druhý (vých.) Héliovým synem Aiétem; onen stotožňován později s italským mysem Circejským, tento brzy s Kolchidou, brzy s taurským Chersonésem. Ostrovy ty představovaly též obě krajní meze oběhu Héliova. Dnl.