Ottův slovník naučný/Ahn

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ahn
Autor: Václav Emanuel Mourek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 490–491. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ahn Johann Franz (* 1796 – † 1865), učitel jazyků moderních. Nar. v Cáchách a odbyv studia na gymnasiu svého rodiště po přání rodičů svých oddal se na kupectví. Brzy však opustil tuto dráhu a studoval mathematiku a moderní řeči. Znalost geometrie zjednala mu místo měřiče při katastru, kterého však pro nedostatečné síly tělesné vzdal se r. 1822. Po té zanášeje se výhradně studiem jazykův obdržel místo učitele tohoto odboru při gymnasiu v Cáchách, ale již po dvou létech se ho vzdal a založil soukromý ústav ku vzdělání obchodníků, který spravoval po dvanáct let. R. 1843 přijal učitelské místo na reálce spojené s gymnasiem v Neusse, kdež působil do r. 1863. Chvalnou pověst A. zjednal si rozsáhlou činností literární, jež všecka směřovala k usnadnění studia jazykův moderníchZákladní prací jeho byla kniha: Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der französischen Sprache (I. čásť v Kolíně n. R. vydána teprve 1834; II. čásť tamtéž poprvé r. 1840; obě části od té doby v četných vydáních). Povzbuzen byv neobyčejně zdárným výsledkem tohoto díla sepsal a vydal později ještě podobné praktické návody ke studiu jazyka angl. a ital.; pak školní mluvnice franc., angl. a hollandskou; příruční knihy konversační mluvy a korrespondence obchodní; rozmluvy angl.-něm., franc.-něm. a ital.-německé, z nichž mnohé dočkaly se četných vydání. Způsob učení, kterého ve svých spisech se přidržoval, obyčejně nazývá se po něm »methodou Ahnovou«, ale název jest oprávněn jen potud, že A. zjednal si největší zásluhu o její rozšíření nejsa jejím vynálezcem. Tím byl Jan Jindř. Fil. Seidenstücker. V. M.