Ottův slovník naučný/Ahmes (matematik)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ahmes
Autor: Augustin Pánek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 490. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ahmes, egyptský mathematik, žil mezi rokem 2000–1700 př. Kr. a byl písařem egyptského krále Apepa. A. jest spisovatelem nejstarší knihy mathematické, kterou nynější doba vykázati se může. Látka, na níž kniha tato psána, jest proslulý papyrus a nalézá se nyní v Britském museu, kamž se dostala po smrti dřívějšího majitele svého Rhinda. Kniha začíná takto: »Předpis, kterak dospěti ku známosti všech temných věcí..., všech tajemství, které v předmětech obsaženy jsou. Sepsána byla kniha tato v roce 33., v měsíci Mesori dne..., za krále horního a dolního Egypta Ra-ausa život plodícího, dle vzorů starých spisů, pořízených za dob krále Ra-enma-ta (obyč. Amenemha III. zvaný) písařem Ahmesem sepsán spis tento.« Ve spise A-ově vyskytuje se najmě počítání se zlomky, a to se zlomky základními, jejichž jmenovatel jest číslo celistvé a čitatel jednotka (označení zlomků těch uvádí A. tak, že napíše jmenovatele a tečku nad ním), ostatní libovolné zlomky vyjadřuje jako součet zlomků základních. Ve spise tomto řešeny jsou již rovnice prvého stupně o jedné neznámé, neznámá nazvána tam hau. Dále shledáváme se tu s vypočítáváním ploských obsahů různých obrazců rovinných, jakož i s úlohami stereometrickými. Zajímavo jest, kterak určuje ploský obsah kruhu; kladeť jej na roveň čtverci, jehož strana rovná se průměru kruhu zmenšenému o 1/9; kterak k tomu dospěl, není lze se dopíditi. Poměr obvodu k průměru (naše π) jeví se zde rovný (16/9)2 = 3,1604. – Srv. spis egyptologa Aug. Eisenlohra, Ein mathematisches Handbuch der alten Aegypter (Papyrus Rhind des British. Museum), übersetzt und erklärt. (Lipsko, 1877) a též: Vorlesungen über Geschichte der Mathematik von Moritz Cantor (Lipsko, 1880). I. Aegypter. AP.