Ottův slovník naučný/Agdistis

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Agdistis
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 438. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agdistis též Angdistis, dle pověsti frygické bytost dvoupohlavní, kterou zrodila Země (dle jiné pověsti skála Agdos). Bohové, zhrozivše se obludné té bytosti, zbavili ji mužství, z něhož vyrostl pak strom mandloň. Poživši ovoce se stromu tohoto dcera říčného boha Sangaria, porodila hocha, jenž nazván Attés (Attis, Atys). Děcko odloženo, živeno však kozlem a vyspělo v pacholíka sličného, tak že zamilovala si jej sama A. Když pak Attés, jenž stal se knězem i miláčkem bohyně Kvbely, sňatek slaviti měl s dcerou krále pessinuntského, způsobila žárlivá A., jež také s Kybelou o něho se svářila, že Attés v šílenosti sám se zmrzačil, z krve pak jeho vykvetly fialky, vinoucí se okolo stromu, do něhož umírající Attés duši svou vdechl. A. v divém zoufalství prosila Zeva, aby vzkřísil ubohého jinocha, avšak bůh dopustil toliko, aby tělo Attovo navždy zůstalo neporušeným. Místo, kdež pochován, byla prý frygická hora Agdistis. Jemu a Kybele na počest konávala se rok co rok několikadenní slavnost rázu svrchovaně divokého, korybantského. – A. původně jest snad totožna s Kybelou, jež sama mívá druhdy jméno to, a povstala prý též z hory zv. Agdos (v. Kybelé). Dnl.