Ottův slovník naučný/Agaunští mučenníci

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Agaunští mučenníci
Autor: František Xaver Kryštůfek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 436. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agaunští mučenníci slují mučenníci z thébské legie. Císař Maximianus Herculeus odebral se hned po svém povýšení Diokleciánem za druha v císařství do Gallie, aby Bagandy nebo kterési rolníky povstalé zkrotil. Z Východu přivedl s sebou thébskou legii, která byla celá, spíše však jenom v značném počtu svého mužstva křesťanskou. Voje byly v nynější krajině valliské a měly bohům obětovati. Poněvadž legie ta nechtěla poslechnouti rozkazu císařova, kázal ji císař dvakráte decimovati, a když přece své víře věrnou zůstala, dal ji ostatním vojskem obklíčiti a povražditi. Přednější důstojníci Moric (Mauritius), Exsuperius a Candidus byli příkladem statečnosti. Toto hromadné vraždění stalo se okolo r. 286 v okolí místa Agauna, po němž tito mučenníci slují A. V době křesťanské povstal v Agauně klášter, kterýž po jeho poboření sv. Sigmund, král burgundský, l. 515 obnovil, bohatě nadal a stálé pění církevních hodinek u něho zavedl. Dr. Fr. X. Kryštůfek.