Ottův slovník naučný/Agapénór

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Agapénór
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 423. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agapénór, syn Ankaia arkadského, král tegejský. Byl z nápadníků Heleniných a se šedesáti loďmi, od Agamemnona prý zapůjčenými, účastnil se v čele Arkadů svých výpravy trójské. Na zpáteční cestě zanesen na ostrov Kypros, kdež trvale se usadiv, založil město Pafos a chrám bohyně Afrodity. Dnl.