Ottův slovník naučný/Aethylalkohol

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Aethylalkohol
Autor: Bohuslav Raýman
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 311. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Ethanol

Aethylalkohol, chem. složení C2H6O či C2H5OH, jest sloučenina, která nejobyčejněji vzniká z různých cukrů působením mikroorganismů a fermentů. Nalézá se v moči diabetiků, mimo to v moči lidí zdravých, když požili nápojů alkoholických. Po smrti člověka vyskytuje se za 24 hodiny ve svalstvu i v moči. Franc. chemik Müntz nalezl ae. v půdě prstí bohaté, ba i ve vodě dešťové (1 gr v 1 m3 vody). V nezralých plodech bolševníka (Heracleum giganteum), kerblíku (Anthriscus cerefolium) a j. vyskytují se sloučeniny ae-u. Nejvíce vzniká ae. kvašením líhovým cukrů; líh jest více méně s vodou smíšený ae. V ovoci vyskytuje se ae. (v jablkách, třešních a j.) následkem kvašení za nepřístupu vzduchu, aneb chováme-li ovoce v atmosféře kysličníka uhličitého aneb dusíka. Uměle možno získat ae. i ze svítiplynu, když aethylen C2H4 svítiplynový pomocí kyseliny sírové proměníme v kyselinu aethylosírovou, tu pak pomocí vody v ae., což chemikové vyjadřují dvěma rovnicemi:

C2H4 (aethylen) + H2SO4 (kys. sírová) = C2H5.O.SO3H
C2H5.O.SO3H + H2O (voda) = C2H5OH (ae.) + H2SO4

Lihovary dodávají obchodu ae. trochu s vodou smíšený, vodu odstraníme žíravým vápnem, aneb bezvodou skalicí modrou. Tím upravíme alkohol absolutní, který má již jen stopy vody. Ae. jest tekutina čirá, při 78·4°C. vroucí, i počíná houstnouti při —100° a tuhne v hlati jemné při —130,5°C., jak nalezli polští chemikové Wróblewski a Olszewski. Přitahuje vodu velmi dychtivě, jsa vodnatým diffunduje blanami různě podlé toho, je-li kolem atmosfera vlhká aneb suchá. Zvířecími blanami diflunduje zvolněji než voda, pročež líhové nápoje stávají se ve zvířecích usních ae-em bohatšími, což i při kořalce v sudech uložené lze pozorovati. Do vlhké atmosféry uniká z blan takových (měchýřů, pergamenových papírů atd.) naopak ae. rychleji. Sráží bílkoviny a chrání látky zvířecí před hnitím, z té příčiny chováme praeparáty zvířecí ve sbírkách v ae-u. Rn.