Ottův slovník naučný/Aethicus

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Aethicus
Autor: Eduard Šarša
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 303. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aethicus Hister, neznámý skladatel lat. kosmografie o 6 kn. Jak ze spisu patrno, byl křesťanem a žil ve francké říši Merovingů. V úvodu kosmografie vykládá, že dílo to sepsáno bylo původně řecky a že pak církevním otcem Hieronymem do latiny bylo přeloženo. Avšak jest to podobná mystifikace jako v báječných dějinách války trójské, připisovaných Dictyovi a Daretovi. Spis vznikl ok. r. 630, čehož svědectvím jsou časté zmínky o událostech té doby, zvláště pak o Turcích, kteří tehdá ze svých původních sídel u moře Kaspického hýbati se počali. Jest to nekritická kompilace z různých spisů, ve druhé polovici zvláště z Isidorových Origines. Použito též Troga Pompeia, ale toliko asi výtahu, jejž byl Cassiodor ve svou historii gotskou pojal. Spisovatel sám přibásnil si mnohé kraje a národy, jimž přičítá mravy a zvyky národův jiných. Vypravuje, jako by vše byl procestoval, ačkoliv se mu nedostává elementárních názorů zeměpisných. Rád zaznamenává báje, a tím důležit jest pro dobu pozdější. Miláčkem jeho je zvláště Alexander Veliký. Frankům lichotí, vykládaje původ jejich od Trójův, což Fredegar po něm opakuje. Řeč jest právě tak pestra jako obsah. Spisovatel psal vulgární latinou franckou jako Fredegar. (Teuffel, Gesch. der röm. Lit., 4. vyd., str. 1194.) Ša.