Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Aequilaterální

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Aequilaterální
Autor: Theodor Monin
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 270. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aequilaterální (z lat.) stejnostranný. – 1) Mnohoúhelník, stejnými stranami omezený. – 2) Hyperbola rovnoramenná nebo lépe pravoúhlá, při níž osa laterálná rovná se reálné a jejíž asymptoty jsou navzájem kolmé. Rovnice její jest x2-y2=a2, při čemž osa X splývá s reálnou a Y s laterálnou osou křivky. – 3) Hyperbolický paraboloid rovnoramenný nebo lépe pravoúhlý, jehož řídící roviny jsou na vzájem kolmé a jejž pronikají obě hlavní roviny ve shodných parabolách. Nejjednodušší tvar jeho rovnice jest x2-y2=2pz, při čemž (XZ) a (YZ) jsou roviny hlavní a (XY) rovina tečná ve vrcholu O. Mn.