Ottův slovník naučný/Adverbium

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Adverbium
Autor: Emanuel Kovář
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 240. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Příslovce

Adverbium (lat.), příslovce, je překlad řec. ἐπιρρῦμα; je to neohebná čásť řeči značící určení slovesa, adjektiva nebo jiného adverbia, k nimž má se tak jako adjektivum k substantivu. Podlé významu dělí se a. na a. času (hned, již, dnes), místa (zde, tam), quality (jak, hezky), quantity (velice, plně), modality (snad), počtu (dvakrát) a pod.; přesných hranic mezi těmito druhy není. Původem shodují se a-ia s předložkami a spojkami. Jsou to různé strnulé tvary jmenné a zájmenné. Někdy jsou tyto tvary ještě patrny: akk. sing. dnes (stbul. dьnь sь), nadarmo; lok. sg. krásně, dobře; instr. sing. honem; instr. plur. český, hezky, velmi (srv. kostmi) atd. Kř.