Ottův slovník naučný/Adulterini

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Adulterini
Autor: Kamil Henner
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 239. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adulterini (lat.) jsou vedle práva kanonického a obecného nemanželské děti rodičů, z nichž oba nebo pouze jeden v době jich zplození žili v pravoplatném manželství s osobou jinou; jsou tedy a. plodem cizoložství. Právo římské pokládalo za a-ny pouze nemanželské děti, jejichž matka byla s mužem jiným provdána. Vedlé práva řím. i kanonického a franc. nemohou a. potomním manželstvím rodičů (per subsequens matrimonium) býti legitimováni; avšak právo obecné, rak. a pruské obmezení tohoto nezná. Alimentační nárok a-nů proti nemanželskému otci jest obecně uznán. A. bývali dříve pravidlem z vyšších řeholních hodností vyloučeni, což však od doby pap. Řehoře XVI. neplatí, byli-li řeholními představenými za příčinou vstoupení do kláštera legitimováni. Hnr.