Ottův slovník naučný/Adrianos z Tyru

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Adrianos z Tyru
Autor: Eduard Kastner
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 236. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adrianos z Tyru ve Foinikii, nar. okolo r. 110 po Kr., řecký rhétór a sofista, byl žákem slavného Héróda Attika (v. t.), po jehož smrti od císaře Marka Aurelia r. 176, jenž nadšen byl mohutností řeči A-novy, povolán byl za nástupce učitele svého na stolici sofistiky a rhetoriky v Athénách, kdež veliké slávy si získal. Nedlouho potom povolán byl do Říma na učitelskou stolici od Vespasiána založenou a jako dříve v Athénách, tak i v Římě veliké cti a vážnosti se těšil. Konečně jmenován byl od císaře Kommoda přednostou císařské kanceláře a zemřel maje 80 let věku svého. Spisy rhétóra tohoto, jemuž vrstevníci obdivovali se pro mohutnost a líbeznost řeči i plnost a bystrost myšlének jeho, byly velmi četné, zejména řeči cvičné a slavnostní, výklad theorie řečnictví a dopisy. Z bohaté sbírky té zachovaly se nám pouhé zlomky, které sebrány jsou ve vydání Walzově: Rhetores Graeci, I. str. 526. Knr.