Ottův slovník naučný/Adimonia

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Adimonia
Autor: Ladislav Duda
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 204. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adimonia Laichart (Ademonia Leach), česky bázlivec zvaný rod brouků z čeledi mandelinek (Chrysomelidae). Vyznačuje se tělem lysým, podlouhle vejčitým, do zadu značně rozšířeným, a tykadly upevněnými blízko při sobě uprostřed čela: třetí článek jejich jest nápadně delší článku čtvrtého. Drápky chodidel jsou ve dvě ostré, nestejné špice rozpoltěny, křídla pak scházejí některým druhům úplně. Brouci tito žijí na rozličných nízkých bylinách i na keřích; ze čtyř druhů našich zasluhuje podrobnější zmínky b. vratičový (A. tanaceti L.), jenž objevil se v poslední době jakožto nebezpečný škůdce na polích řepou cukrovou a brambory osázených. Brouk tento jest asi 8–9 mm veliký, zcela černý a slabě lesklý; celý povrch těla jeho poset je hlubokými a hrubými tečkami, čímž po stranách krovek i vráskovitým se stává. Velmi nápadným zjevem jsou samičky druhu tohoto, jejichž zadeček bývá vzrůstajícími vajíčky tak naplněn a rozšířen, že již pod ploché krovky ani vejíti se nemůže, a samičky proto jen s velikým namáháním a pomalu po zemi se vlekou. B. vratičový vyskytuje se všude hojně na písčitých mezích a suchých trávnících vůbec, živě se obyčejně listím řebříčku, vratiče nebo pcháče rolního, jež jsou i larvám jeho potravou. Někdy však přecházejí brouci s rostlin těchto i na pole sousední, a ožírají pak řepu cukrovou nebo brambory, což i v Německu již několikráte bylo pozorováno. U nás způsobil b. vratičový největší škodu r. 1887 na polích bramborových u Byšic (Polabí). Dr. O. Nickerl, jenž jako znalec odborný tam byl vyslán, nalezl brambory na značné výměře brouky hustě osazeny, a listí jejich i konečné pupeny ožrány, tak že místy jen holé pahýly nati ze země trčely. Za počasí deštivého ukrývali se brouci do kypré země, a bylo jich nalezeno pod jediným keřem bramborovým 27, 35 až 60. Jaké množství brouků těch na místě poškozeném najednou se objevilo, viděti nejlépe z toho, že při pečlivém sbírání, jež ihned bylo nařízeno, sebráno jich jen za dvě hodiny asi půl druhé míry! Jakožto důležitý zjev sluší ještě zaznamenati, že sousední pole, jež bylo oseto ovsem, bylo broukův úplně prosto, tak že lze souditi z toho, že b. vratičový obilí neškodí a sežírá jen zeliny šťavnatější. V případech podobných nutno jest brouky co nejpozorněji sbírati a ničiti, a pole poškozená po delší dobu rostlinami jmenovanými neosazovati, čímž zajisté nejsnáze se zamezí, aby se brouci tito hojněji nerozmnožovali. L.D.