Ottův slovník naučný/Adelaide

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Adelaide
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 189–190. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Adelaide

Adelaide [adeleíd]: 1) Hlav. město brit. osady Jižní Austrálie, asi 10 km vých. od zátoky sv. Vincence, jest velmi pravidelně a pěkně stavěno na vyvýšené rovině po obou březích mělké řeky Torrensu, která zásobuje město vodou z nádržky několik angl. mil nad A-dou; má 4 velká, stromovím a z části též pomníky zdobená veřejná prostranství. Severní, vyšší čásť města oddělena jest přirozeným parkem od jižní, v níž soustřeďuje se všechen obchodní ruch. Na vých. straně města půda ponenáhlu stoupá k Mount Lofty, jehož stráně posety jsou přívětivými letohrádky, kdežto na sev.-vých. konci města rozkládá se vzorně zřízená botanická zahrada. V řadách čistých budov obydelních a skladních vyniká mnoho veřejných staveb, zejména 8 chrámů různých vyznání (zvláště kathedrály katolická a anglikánská), palác guvernérův, vládní dům, radnice, hl. pošta, museum, universita, palác nejvyššího soudu, tržnice, kamenný most, ústav choromyslných, nemocnice, několik bankovních domů aj. A. jest sídlem guvernéra, osadní vlády, nejvyššího soudu, dvou biskupů (katol. a anglikánského), obchodní komory a 11 konsulů a má několik řádných škol a kollejí, 2 divadla a »Philosophical-Society«, jakožto středisko všeho ruchu vědeckého. Za svůj rychlý rozkvět děkuje A. především obchodu, neboť tudy proudí se veškerý obchodní ruch nejen po Jižní Australii ale i do osad sousedních; avšak i průmysl zdejší jest dosti značný, any se zde nalézají továrny na šatstvo, zboží vlněné a obuv, strojírny, slevárny na měď, mlýny, barvírny, mydlárny a škrobárny, chvalně pověstné dílny zlatnické a j. Spojení železniční jest značně rozvětvené a vychází odtud několik tratí, mimo jiné k nedalekému lázeňskému místu přímořskému Glanelgu na zálivu sv. Vincence a na sever dráha 226 km dlouhá do hornického místa Burry. A. má několik předměstí, zvláště na vých. straně, s nimiž spojena jest koňskou drahou, a r. 1881 napočetlo se zde 38.479, s předměstími 67.954 obyv. Přístavem A-dy jest Port Adelaide 13 km vzdálený, s nímž rovněž jest spojena železnicí a silnicí, od r. 1845 svobodný přístav přirozeně nevalně výhodný, ale pilnou a nákladnou prací všelikým potřebám přizpůsobený, s 3013 obyv., do něho r. 1880 vplulo 287 lodí o 32.391 tunách. Založena byla A. 28. pros. 1836 od kapitána Hindmarshe asi s 200 osadníky a nazvána po královně angl., manželce Viléma IV.

2) Řeka v sev. Australii, objevená Stuartem r. 1862 (ústí již r. 1839 kapitánem Wickhamem de Beagle), vzniká dvěma prameny na vysočině uvnitř Northern-Territoria a jsouc z velké části splavna (na 80 km i pro velké lodi), vlévá se do zálivu Adamsova naproti ostrovu Melvilleovu.