Ottův slovník naučný/Adamowicz

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Adamowicz
Autor: František Alois Hora
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 173–174. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adamowicz: 1) Antonij, kijevský plukovník, jejž hetman kozácký Bogdan Chmielnicki r. 1656 poslal s 10.000 m. na pomoc Karlu X., kr. švédskému, a Rakoczymu, vév. sedmihrad., proti Polákům. A. pomohl Karlu X. dobyti Varšavy.

2) A. Alexander, viz Wojda Karol Fryderyk.

3) A. Adam Ferdinand (* 1802 – † 1881), lékařský spisovatel polský, narodil se ve Vilně, kdež také na universitě se vzdělával, jsa učněm J. Śniadeckého, Franka a Bojana. Již jako studující vynikal horlivostí ve vědě lékařské, jež obrátila k němu pozornost a přízeň zvláště slavného prof. Bojana tou měrou, že tento později nástupcem svým na universitě jej zvolil. Hojný počet jeho cenných spisů spadá na větším díle v obor zvěrolékařský, jejž nejvíce pěstoval. A. založil také spolu s Bojanem (1823) zvěrolékařskou školu, v níž sám hlavní předměty jal se vykládati a později vybídnut jsa k tomu akademií také historii lékařství. Když vilenská akademie byla zrušena, byl činným v »Towarzystwě lekarskiem«, ve Vilně založeném od Franka, a neunavností svou spolek ten znova povznesl. A. neustával i jinak v působení svém podněcovati práci vědeckou. Vedlé činnosti své hlavní zabýval se i studiemi historickými. Vynikal vůbec vzděláním všestranným jsa všeobecně ctěnou a sympathickou osobou. Spisy jeho jsou: An Socrates cicuta necatus fuerit, prvá rozprava, sepsaná za dob studijních (1817); O kuciu koni s rytinami (vydal spolu se svým prosektorem Laupmannem ve Vilně r. 1827–28); v časopise »Magazin für die gesammte Thierheilkunde« Synopsis nosologiae veterinariae comparatae (1836), jakož i Einige zoopathologische Bemerkungen; Nauka utrzymywania i ulepszania zwierzat z nauka poznawania wieku (Vilno 1836); O poznawaniu i leczeniu chorób koni (t. 1838); Zoonomia czyli nauka o źyciu zwierzat domowych; Terapia zwierzat domowych; Museum anatomicum Vilense (1842), obraz sbírek vilenské akademie, jichžto seznam uloženo mu sestaviti po zrušení ústavu tohoto. V předmluvě vypsal děje university a akademie vilenské; Rys poczatków anatomii w Polsce i Litwie, vydaný za příležitosti padesátiletého jubilea »Towarzystwa lek.« r. 1855 a j. Ha.