Ottův slovník naučný/Adamović (šlechtický rod)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Adamović
Autor: Josef Kouble
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 173. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adamović (Adamovich), starobylý rod šlechtický, jenž měl druhdy titul baronský. Dva šlechticové humští s příjmením tímto uvádějí se již r. 1249. Když Turci dobyli Slavonie, přesídlili se A-ové v baraňskou a šomoďskou župu v Uhrách. Ze členů rodu toho vynikl: 1). Ivan Kapistran A. (* 1727 – † 1813), místožupan virovitický, od r. 1762 královský rada, jemuž přiřkla cís. Marie Teresie panství Čepin a r. 1770 též praedikát de Čepin, a který získal si panství Novoselo v Báčce, Erdet a Almaš. Druhorozený syn jeho 2) Antonín A. byl správcem dotčené županie, později septemvirem v Záhřebě, c. k. komořím a r. 1790 kr. radou. Třetí syn 3) Pavel A. (* 1801 – † 1842), který byl předsedou županijského virovit.varaždínského soudu a později bánského stolce, měl syna 4) Ivana Kapistrana A-e pohrobka (* 1802 – † 1876). Ivan Kapistran získal si značných zásluh o povznesení domácího zemědělství, zaváděje moderní reformy na svém panství Čepině, a obětuje ohromné sumy peněz k tomu cíli. Oboru svému horlivě se oddal jako čestný předseda slavon. hospodář. spolku v Osěku, skutečný člen uher. hospodář. společnosti a dopisující člen vídeň. hospod. spolku. I školství věnoval značnou péči, odkázav 10.000 zl. k založení reálky v Osěku. – Erb rodu toho ukazuje v modrém poli na půlměsíci pahorek, na němž pne se sloup se šlechtickou korunou, již drží vzpřímený lev; v pravo spatřuje se zlatá hvězda, a nad erbem sedí lev s mečem. Složení erbu svědčí, že předkové A-ů vynikli ve válkách tureckých. Kle.