Ottův slovník naučný/Adžmír-Mervárá

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Adžmír
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 249. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adžmír-Mervárá, prov. britská uprostřed Států Rádžputánských. Má 7018.7 km2, s 460.722 obyv. (1881), kteří bydlí v 739 městech a vesnicích a 64.118 domech; 376.029 bylo Hindů, 57.809 muhammedánů, 24.308 buddhistů neb džajnů, 182 sikhů, 94 židů, 75 Parsů, 1230 cizinců. Jest to krajina hornatá, ježto středem jejím táhne se pohoří Aravalli, v těchto místech největší výše dosahující. Značných řek tam není, za to jsou zvláštním úkazem vodní nádržky způsobené přepažením strží a horských potoků; takových nádržek jest 435, z nichž se pak zavodňují pole; velká taková nádržka jest Anáságar blíže města A-u. Mimo to jsou tu čtyři přirozená jezírka, mezi nimiž posvátné jezírko Puškar. V horách nalézají se rozmanité užitečné nerosty. Skládá se z Adžmíru vlastního a z Merváry. Železnice projíždějí provincií ve třech směrech, tak že od doby jejich otevření obchod značně oživl. Fl.