Ottův slovník naučný/Acronycta

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Acronycta
Autor: Ladislav Duda
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 141–142. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Č. 49. Acronycta tridens L. (motýl).
Č. 50. Acronycta tridens L. (housenka).

Acronycta [akronykta] Ochsenh., šiposkvrnka, rod motýlů nočních z čeledi můr, a sice bourcovitých (Noctuae bombycoideae), jehož některé druhy jsou pro škodlivost svou pozoruhodny. Tělo jejich jest neveliké, kryté šupinkami na hlavě a hrudi přiléhajícími a toliko u kořene zadku chvostovitě vztyčenými; hlava zřetelně oddělená má oči lysé, tykadla dlouhá, štětinovitá a makadla hlavu přesahující, krátce a hrubě srstnatá. Křídla bývají šedá nebo bělavá, na předním páru obyčejně zdobena černými nákresy šípovitými. Nohy jsou vlnatě chlupaté. Pestré housenky mají po těle řady bradavek posázených štětinovitými chlupy, některé i zvláštní výrostky na hřbetě; zakuklují se obyčejně v kůře stromové nebo v setlelém dřevě v obal pevný, jemnými třístkami promíšený. Z domácích druhů důležitější jsou: A. psi L. š. trnková s předními křídly popelavě šedými, zdobenými na pokraji černým nákresem v podobě řeckého písmene ψ; zadní křídla jsou bělavá. Housenky jsou černé, po stranách červeně skvrnité, se širokou, světle žlutou páskou na hřbetě; 4. a 11. kroužek nese na hřbetě černý, masitý hrbolek. Žijí na trnkách, na rozličných stromech ovocných, jakož i některých listnatých stromech lesních a na růžích; motýli objevují se od května do srpna. A. tridens L., š. meruňková (viz vyobr. č. 49. a 50.) podobá se předešlé velice, až na to, že základní barva křídel předních bývá narudle šedá. Černé housenky její mají po hřbetě dvě úzké pásky oranžově žluté, po stranách skvrny červené, žluté a bílé; na 4. kroužku hřbetním černý hrbolek, na 11. pak podobný, červeně a bíle skvrnitý. Ožírají listí trnek, hlohu, různých stromův ovocných, zvláště meruněk a broskví, růží, bříz i vrb, a způsobují někdy v zahradách škodu dosti patrnou. Motýli objevují se jako u druhu předešlého. A. rumicis L., š. šťovíková, má přední křídla hnědě a šedě zbarvená, se dvěma malými skvrnami uprostřed a klikatými černými páskami příčnými, z nichž zadní zdobena jest bílou skvrnou poloměsícovitou. Zadní křídla a tělo jsou hnědošedé. Housenky jsou hnědé, na hřbetě červeně, po stranách bíle skvrnité, hnědožlutě chlupaté; žijí hojně na šťovíku, na rozličných rdesnech (Polygonum) a zelinách zahradních, jimž někdy značně škodí; také se vyskytují na stromech ovocných, na růžích, malinách i na rozličných stromech listnatých vůbec. Motýli pozorují se v květnu, pak opět v čci a v srpnu. A. aceris L., š. maďalová, má přední křídla světle šedá s dvojitými příčnými čarami černými a dvěma skvrnami uprostřed; křídla zadní jsou bílá, šedě žilkovaná. Housenky žlutavé mají na hřbetě řadu skvrn bílých, černě lemovaných a četné, dlouhé chvosty chlupů červenavě žlutých. Objevují se koncem léta někdy hojně na maďalech čili divokých kaštanech, na javorech i na dubech a ožírají stromy ty často do hola, čímž sady i stromořadí velmi poškozují. LD.