Ottův slovník naučný/Achenwall

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Achenwall
Autor: František Čuhel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 504. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achenwall Gottfried (* 1719 – † 1772), zakladatel školy statistické v Němcích, pročež »otcem statistiky« zván, pocházel z Elbinku v Záp. Prusku z rodiny kupecké; stud. 1738 až 1743 v Jeně, Halle a Lipsku a habilitoval se r. 1746 za docenta dějepisu, statistiky, práva přirozeného a mezinárodního v Mariboru. Roku 1748 byl povolán na universitu v Gottinkách, kdež se stal brzo mimoř., r. 1753 řádným prof. filosofie a r. 1761 prof. práv. V l. 1751 a 1759 dostal královskou podporu na cesty po Švýcarech, Francii, Hollandsku a Anglii. Ve všech oborech vědy, kterým jako professor vyučoval, vydal učebnice, jež za jeho času byly u veliké vážnosti. Nejvíce proslavil se však svými spisy statistickými a mezi těmito opět hlavně spisem. Staatsverfassung der europäischen Reiche (Gött. 1752). A., jemuž neprávem se připisuje pojmenování vědy nyní statistikou zvané, vytkl účel a obsah statistiky přesněji než jeho předchůdcové, a bývá proto od mnohých jmín za zakladatele této vědy. A-ova statistika je popisem přítomného státu, on sám nazývá statistikou »znalost důležitostí státních«, státem nazývá »vše, co ve společnosti lidské a v její zemi skutečně lze nalézti«, a důležitými jsou jemu ty věci, které dotýkají se značnou měrou blaha státního, bud je podporujíce buď zadržujíce. Srv. Hauslofer: Lehr- u. Handbuch der Statistik (Víd. 1882). Č–l.