Ottův slovník naučný/Achatina

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Achatina
Autor: Antonín Štolc
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 500. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achatina Lam., rod plžů plícnatých (Pulmonata), srostločidlých (Stylommatophora), z čel. hlemýžďů (Helicidae). Má úhlednou, protáhle vejčitou neb vřeténkovitou a namnoze hladkou ulitu, jejíž ústí jest podlouhlé, nahoře špičaté, s okrajem jednoduchým a ostrým. Rod tento zahrnuje přečetné (370) druhy žijící a asi 20 druhů fossilních z útvarů nejmladších. Z druhů žijících nalézáme největší počet v krajinách tropických, v Africe, Asii, Americe, a náležejí mezi ně tvary, jež dosahují největší velikosti z plžů suchozemských. Z druhův evropských žijí u nás: A. (Cionella) lubrica Rossm., oblovka lesklá, s ulitou 6 mm vys., podlouhle vejčitou, hladce lesklou, prosvítavou a rohově žlutavou. Zvíře v ulitě skryté jest barvy tmavomodré neb šedavé. Jest u nás hojna všude pod kameny a mechem i známa jest též mimo Evropu v Sibiři, sev. Africe a sev. Americe. – A. (Cionella) reicula Rossm., oblovka šídlovitá, s ulitou menší než u předešlé (4,8–5 mm), vřeténkovitě válcovitou, průhlednou, bezbarvou a hladce lesklou. V ulitě vězí průsvitné zvíře, úhledně, mlékově neb sírově zbarvené. Jest po celé Evropě rozšířena i žije ukryta v kypré zemi pod kořeny stromův a napadalým listím. Z druhů tropických buďtež pro pamětihodnou velikost svou uvedeny: A. perdrix Lam., oblovka africká, jejíž ulita dosahuje výšky 16 cm a šířky 8 cm. Žije ve vlhkých krajinách Afriky západní. Vajíčka její, vápennou schránkou obalená, jsou až 2,5 cm dlouhá. – A. zebra Lam., (Oblovka pruhovaná), téže velikosti a podoby jako předešlá; žije na Madagaskaru. – A. mauritiana Lam. (Oblovka mauritijská), menší obou předešlých (8 cm v.). Jest velmi hojna na Mauritiu a Madagaskaru i působí v polích a zahradách přílišnou žravostí svou dosti značné škody. Šc.