Ottův slovník naučný/Achaimenovci

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Achaimenovci
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 496. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achaimenovci, královská dynastie perská, odvozující původ svůj od Achaimena, vykonávala hodnost knížecí nad kmenem Pasargadů (odtud rovnost A-ců s druhými šesti rody knížecími, jevící se vnějšími odznaky, jako tiárou, κύδαρις, právem, že králové perští jen z těchto rodů bráti směli své zákonné man. želky, a že knížata vždy měla přístup ku králi). Nejstarší známý člen rodu A-ců jest Teispés I., pravnuk jeho Teispés II. nazýval se již králem anšanským, po sídle svém Anšaně, kteréhož titulu užívali i syn jeho Kýros II. i vnuk Kambysés II. Teispem II. rozdělili se A. ve dvě větve, z nichž mladší založil Ariárámnés. R. 559 Kýros III., syn Kambysa II., nastoupil panství v Anšanu a připojil k říši své i druhé kmeny perské, načež povalením Médie (r. 549) dobyl svému rodu panství nade vší Asií. Kambysem III. r. 522 vymřelo potomstvo Teispovo, načež Dareiem I., synem Hystaspovým, nastoupila mladší větev A-ců na trůn perský. V přirozeném pořadí následovali po Dareiovi Xerxés I., Artaxerxés I. a Xerxés II., jímž r. 424 legitimní potomstvo vymřelo. Levobočkem Artaxerxa I., Dareiem II. Nóthem, počíná se rod nepravých A-ců, jenž ztenčen ve velikém vraždění po smrti Artaxerxa II. (360). Levoboček tohoto, Artaxerxés III. a syn jeho Arsés jsou posledními mužskými potomky z rodu A-ců na perském trůně. Poslední král perský, Dareios III., byl vnuk Artaxerxa III. z dcery jeho Sisygamby. – Později odvozovali králové kappadočtí, pontští a bosporští původ svůj od A-cův; bezpečnosti v udání jejich ovšem hledati nelze. Pšk.