Ottův slovník naučný/Abydénos

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Abydénos
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 106. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Abydenus

Abydénos (dle jiných Abydinos), historický spisov. řecký, o jehož životě není zpráv pražádných. Poněvadž poprvé užil ho Eusebios, klade se A. obyčejně do II. až III. stol. po Kr., ač nikde výslovně udaj tento potvrzen není. Sepsal spisy dva: jeden nazván byl nepochybně Ἀσσυριακά, ježto v něm pojednával o assyrských dějinách, spravuje se babylónskými prameny a hlavně Béróssem. Zlomky z tohoto díla zachovaly se hlavně v armenském překladu Eusebiově a pokud se přesně historických dob týče, prokázána jest novější dobou naprostá svědomitost a spolehlivost spisovatelova. A. jest nejspolehlivější excerptor ztraceného Béróssa a jeho udaje vesměs jsou potvrzeny nápisy klínovými. Druhý jeho spis, zvaný Κτίσεις, připomíná toliko, a to ještě bez bližšího přihlížení k obsahu jeho, pozdní armenský historik Mojžíš Chorénský. A-novy zlomky sebral Müller: Frag. hist. Graec. IV. 279 nn. Viz i Niebuhr, Kleine Schriften, I. Sammlung, str. 179—304, E. Schrader, Abh. der sächs. Ges. d. Wiss. XXXII. (1880) str. 1—32. Pšk.