Ottův slovník naučný/Abrasio corneae

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Abrasio corneae
Autor: Josef Schöbl
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 83–84. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abrasio corneae (lat.), oškrabování rohovky a příbuzná kerektomie čili odříznutí části rohovky, náleží mezi velmi staré operace oční; dočítámeť se o nich již v dobách Galenových; v novější době dosáhli Malgaigne a hlavně Szokalski pomocí kerektomie skvělých výsledků. Podlé zkušeností Szokalského hodí se ku kerektomii nejlépe ústřední povrchní zákaly rohovky, kolkolem normální tkaní ohraničené, méně takové, které s okrajem souvisí a do kterých cévy vnikají. Oškrabování rohovky doporučuje se hlavně při inkrustaci rohovky rozličnými kovy, jež vzniká po neopatrném a nevhodném upotřebení očních vodiček, chovajících octan olovnatý, dusičnan stříbrnatý neb cuprum aluminatum; při saturovaných zákalech rohovky, jež povstávají po spáleninách nehašeným vápnem, při vniknutí cizích tělísek do rohovky (částečky skla, piliny železné, vlásky housenčí, částky třaskavých hmot) a při starých výlevech krevních, jež se nevstřebaly. Kerektomie hodí se hlavně při povrchních, úplně neprůzračných zákalech rohovky, jež umístěny jsouce v epithelu samém neb v nejhořejších vrstvách jsou nezhojitelny, poněvadž do zákalů se ukládaly soli vápenaté, tuk, cholestearin neb šupinky kostnaté. Jinými indikacemi pro kerektomii jsou mozolům podobné ztluštěniny epithelu rohovkového, pasový zákal (keratis zonultris) a tvrdošijné puchýřové a oparové záněty rohovky (co ultimum refugium). Obě operace jsou více méně bolestny a proto provedeny bývají v narkose a po předchozí anaesthesii oka silným roztokem kokainovým. Oškrabování rohovky děje se malým ostrým nožíkem neb ploch u ostrou jehlou, neb zvláštním nástrojem (keratotomem); pro velké podráždění oka musí se operace konati v několika seděních. Při kerektomii vyřízneme pomocí přizpůsobených nástrojů onemocnělou čásť rohovky buď v celistvosti neb, je-li příliš rozměrná, v částkách. Po operaci v obou případech přiložíme antiseptický obvaz. Při nedostatečném opatření nemocného může po operaci následovati hnisavý zánět rohovky; ale i při dostatečné péči hrozí nemocnému zánět duhovky, zánět celého oka; ostatně i správně provedená operace mine se účelu tím, že náhradní látka, která odškrábanou neb odříznutou částku nahrazuje a mezeru operací povstalou vyplňuje, rovněž tak jest neprůzračna jako ta, kterou jsme pracně byli odstranili. Schl.