Ottův slovník naučný/Abramson

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Abramson
Autor: Karel Irenej Černý
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 82. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abramson či Abrahamson Abraham, znam. rytec něm., pocházel ze židovské rodiny v Postupímě (* 1754 – † 1811). Učil se u otce svého Jak. Abrahama (* 1723 – † 1800), jenž po 50 let byl zaměstnán v prus. mincovnách v Štětíně, Královci a v Berlíně a mimo jiné ryl znam. pamětní medaille za války sedmileté. Vyučiv se odebral se A. r. 1788 na uměleckou cestu po Evropě, na níž prostudoval všecky vynikající výtvory medailleurské, a po návratu r. 1792 stal se král. prus. medailleurem a rytcem stampilií. Z jeho prací vyniká pamětní mince s poprsím kr. Friedricha II. (1782) a četné medaille s podobiznami znam. osob XVIII. stol. (M. Mendelssohna, Eulera, Wielanda, Klopstocka, Lessinga, Kanta a j.). Pracoval též pro Rusko, zejména medaille na památku příjezdu velkokn. (pak císaře) Pavla Petroviče do Berlína, ke cti vév. Petra Kuronského, pak medailli k nastolení cara Alexandra I., za niž dostalo se mu skvělé odměny, a k památnému sjezdu Napoleona I. s Alexandrem v Tylži (1809). Poslední prací jeho byla výborná mince na památku smrti král. pruské Louisy (1811). Rytiny jeho jsou většinou duchaplně komponovány a vkusně a jemně provedeny. Napsal též Versuch über den Geschmack auf Medaillen u. Münzen (Berl. 1801). Čý.