Ottův slovník naučný/Abramowicz

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Abramowicz
Autor: Klemens Szaniawski-Junosza
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 82. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abramowicz Salomon, souvěký učený hebraista, * 1839 na Litvě. Proslul jako výtečný znatel talmúdu i rabbínské literatury a sepsal hojně prací v jazyce starohebrejském. Mimo to v žargonu, jímž mluví židé polští a litevští, uveřejnil několik sociálních satir, zamýšleje takto vydatněji působiti na nižší nevzdělané vrstvy židovského lidu. A. jest již od r. 1859 literárně činným a své práce vydává s pseud. Mendelí Mejcher sforím (Mendel knihy prodávající). První jeho satira Die Takse oder Sztot Baas Tewes (Taxa aneb dobrodinečkové města), v níž tepá žid. chabrusové vyděrače chudiny, učinila na polžidy hluboký dojem, ale autorovi bylo pro ni zakusiti mnoho nepříjemností a pronásledování. Z ostatních výtvorů A-ových, kde rovněž autor v duchu novověkého pokroku a civilisace hledí v židovském prostém lidu buditi chuť k produktivní práci, k poctivému životu, a obrací se ostře proti jeho předsudkům i pověrám, sluší uvésti: Kisur massvejs Beniamin haszliszi (Krátké vylíčení pouti Benjamina III. V pol. překl. Klemensa Junosze Szaniawského s názvem »Don Kiszot zydowski« vyšlo ve Varšavě r. 1885 a připojen též obšírný životopis autorův, sepsaný překladatelem), Fiszke der Krumer (Chromý Fišel), Dos kleine Menszełe (Človíček) a zvláště populární satiru Di Klacze, oder car bali chaim (Herka, čili slitování nad zvířaty. Pol. překl. Kl. Junosze Szaniawského »Szkapa, die Klatsche« vydán ve Varšavě r. 1886). A. dal vznik židov. žargonové literatuře v Polsku, která od jeho lit. vystoupení rozvíjí se velmi utěšeně. Té doby jest A. ředitelem žid. školy »Talmúd Tórá« v Oděse. Szski.