Ottův slovník naučný/Abonnement

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Abonnement
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 73. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abonnement [abonma͡n] franc., předplacení, je zvláštní způsob objednávky několika věcí nebo výkonů téhož druhu, které se pravidelně za cenu levnější poskytují, nežli to jednotlivě v oddílech časových možno. Forma tato vyskytá se při smlouvách různých; nejobyčejněji při nájmu (na př. abonnování divadelního sedadla), nebo při smlouvě trhové (a. časopisů, knih sešitových, t. zv. praenumerace), aneb konečně při smlouvě námezdní (a. obědů). Hospodářský účel a-u záleží v tom, že má býti podnikateli zjednán dostatečný fond dříve, nežli ještě své výrobky bude moci dodati neb výkony provésti, pročež jest podstatnou známkou a-u, že se také smluvená úplata poskytuje dříve, nežli druhá strana smlouvu splnila, tedy že může podnikatel na zaplaceni ujednané ceny žalovati, aniž sám dříve své povinnosti dostál – jak to jinak žádají §§. 1052, 1066, 1100 a 1156 ob. zák. obč. Tím se liší a. od pravidelných forem smlouvy dodavací. Veškeré dávky na základě a-u poskytované jsou výronem pouze jediné smlouvy, dle čehož též sluší posuzovati následky nesplnění jednotlivé z nich. Kr.