Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Aberdeen (město)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Aberdeen
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 54. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Aberdeen (Skotsko)

Aberdeen [èbrdýn]: 1) Hl. m. hrabství t. jm. v sev.-vých. Skotsku při sev. ústí ř. Dee a Donu se 105.189 ob. (1881). Skládajíc se ze Starého a krásného Nového města rychle mohutní a jako místo přístavní zaujímá ve Skotsku třetí místo; jest zde universita o dvou kollejích, jež povstala sloučením vys. učení založ. r. 1494 na Starém a vys. uč. zal. r. 1593. na Novém městě, s 800 stud. (. (r. 1884–85), školy lučebnická, hospod., umělecká, theologická, památný hl. chrám ze XIV. stol., museum, hvězdárna, velký král. chorobinec a j., pak továrny na zboží lněné, bavlněné, vlněné, gumové a gutaperčové, na papír, na lučebniny, dále strojírny, slevárny, loděnice a velkolepé brusírny žuly a mramoru; vyváží se odtud mnoho skotu a ryb, zejména lososů a sleďů. – Hrabství a-ské (Aberdeenshire) zaujímá 5100 km2 sev.-vých. Skotska a má 267.990 obyv. (1881); jihozáp. jeho čásť prostupuje pohoří Grampianské (nejvyšší vrchol Ben-Muich-Dhui 1309 m), kdežto. sev.-vých. čásť hrabství jest vlnitá pahorkatina se skalnatými břehy. Půdu hojně svlažují řeky zvláště bohaté na lososy (Deveron, Ythan, Don, Dee), podnebí jest poměrně mírné; polní hospodářství, chov dobytka a rybolov pěstuje se zde s velikým výtěžkem; rovněž rukodílná výroba zboží lněného, vlněného a bavlněného; též znamenity jsou zdejší lomy žulové a mramorové. – 2) A. hl. m. hrabství monroeského v sev.-americkém státě Mississippi, na ř. Tombigbee sev. od m. Columba s více než 8000 ob. živícími se hlavně bavlnářstvím, prodejem pšenice a dříví; založeno jest r. 1836.