Ottův slovník naučný/Abercromby

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Abercromby
Autor: František Augustin, redakce
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 53–54. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související: Autor:John Abercrombie
Heslo ve Wikipedii: Ralph Abercromby

Abercromby: 1) John, spis., zahradník skotský (* 1726 – † 1806), věnoval se praktickému studiu zahradnictví; výsledky svých pozorování uveřejnil r. 1767 s názvem Almanah zahradníkův, jenž dočkal se 9 vydání, načež následoval Všeobecný slovník zahradnický a botanický, r. 1779 spis o zakládání ovocných zahrad – The british-fruit gardener a mn. j., jež všecky byly přel. do franc. a něm. – 2) Sir Ralph A., angl. generálmajor (* 1734 – † 1801), studoval na univers. edinburské, potom práva v Lipsku, načež vrátiv se domů, rozhodl se pro povolání vojenské a vstoupil 1756 do 3. pl. dragounského. Súčastniv se sedmileté války stal se členem parlamentu, kdež zastupoval liberální ideje a zvláště se netajil svými sympathiemi pro boj amerických osad za svobodu. Když pak r. 1793 prohlášena byla válka mezi Francií a Anglií, jmenován byl velitelem brigády ve výpravě do Nizozemska, kde vlohy své osvědčil. R. 1795 poslán byl jakožto vrchní velitel do Západní Indie, kdež 1796 dobyl Grenady, Demerary, Essequiba a 1797 Trinidadu. V létech 1797–98 byl velitelem v Irsku, místě tenkráte velmi obtížném, ježto bylo vládě předejíti zamýšlenou francouzskou invasi a souvisící s ní vzpouru. R. 1799 provázel A. vévodu Yorského do Hollandska, kdež však ne příznivé okolnosti zmařily výpravu. R. 1801 vyslán byl jako vrchní velitel do Egypta, aby jej vyrval Francouzům. Jeho přistání u Abukiru patří k nejskvělejším válečným činům anglickým, V rozhodném okamžiku bitvy u Alexandrie (21. břez. 1801) raněn byl A. smrtelně i zemřel sedmý den po tom. V katedrále sv. Pavla postaven mu pomník, jeho vdova učiněna peeressou a vykázána jí pense. Životopis jeho sepsal jeho syn, lord Dunfermline (1861). – 3) James A. lord Dunfermline, syn sira Ralpha (* 1776 – † 1858), působiv nějaký čas v oboru právním, zvolen byl 1807 do parlamentu, kdež se přidružil k opposici whigské, již to velmi úsilně podporoval. Když 1827whigovése dostali k veslu pod Canningem, jmenován byl A. vrchním vojenským soudcem a tajným radou, kteréžto úřady však brzy na to po pádu whigů složil. Od doby té počíná vlastní činnost A-ova; bylť zvolen poslancem 1832 za Edinburgh do parlamentu. R. 1834 stal se ministrem v kabinetě lorda Greye, 1835 zvolen byl mluvčím. R.1839 resignoval a stal se peerem s titulem lord Dunfermline. Zbytek svého života strávil v Colintoně, poblíž Edinburghu. – 4) John A., lékař skotský, * 1781 v Aberdeenu, † 1844 v Edinburce, kdež dosáhl hodnosti rektora university r. 1835. Sepsal mimo některé spisy filosofického obsahu několik děl lékařských, z nichž nejslavnější jest: Pathological and practical researches on the diseases of the brain and the spinal cord (1827), jež jest s dílem Ch. Bella základem moderního chorobozpytu čivů i mozku. Ve všech svých spisech jeví se býti nepřítelem theorií i hypothés a opírá se pouze o zkušenost; jiným zdrojům badání nepřeje a zejména pokusným zkoumáním pohrdá. red. – 5) Ralph A. (* r. 1842), od r. 1860–69 důstojník v anglické armádě, podnikavý cestovatel a meteorolog. Věnuje se studiím oblaků cestoval dvakráte kolem světa, aby seznal hlavní tvary jejich v rozličných pásmech podnebních. Pomocí přístroje fotografického zjednal si na cestách těch bohatou sbírku pohledů na oblaky v pásmě tropickém, nade všemi okeány, horami himálajskými, prériemi severoamerickými atd., čímž nyní zjištěno, že hlavní tvary oblaků jsou veskrze stejné. Vedlé této otázky psal A. též o závislosti úkazů povětrnostních na tlaku barometrickém, t. j. na průběhu a rozdělení isobar. Ze spisů dosud vydaných uvádíme: On visibility; On the general character and principal sources of variation in the weather at any part of a cyclone or anticyclone; Diurnal variation of wind and weather in their relation to isobaric lines; On the identity of cloud forms all over the world; Suggestions for an international nomenclature of clouds (Jour. Met. Soc. London 1875–87); Principles of forecasting by means of weather charts (London 1885); On the relation between tropical and extropical eyclones (Proc. R. Soc.); Weather (Lond. 1887). Ag.