Ottův slovník naučný/Abelin

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Abelin
Autor: Vojtěch Jaromír Nováček
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 51. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Joh. Ludov. Gottfridus

Abelin Johann Philipp, polyhistor, překladatel, kompilátor a publicista ve službách nakladatelů Jennische, Meriana a Hülsa, * v Strassburgu v 2. polovici XVI. stol., † tamtéž r. 1637. Psával se též Abelaeus, Arlanibaeus, J. Gottfried neb Gotofredus. Sepsal Historische Chronik od. Beschreibung der Geschichte von Anfang der Welt bis 1619. vydanou jménem Gottfried, která se dočkala několika vydání a byla od Meursa přeložena do jazyka hollandského. Merian, obratný nakladatel frankfurtský, uložil A-ovi, aby pokračoval v této kronice, kterouž pak A. vydal svým jménem a sice díl II. r. 1633, kdežto 1. díl chronologicky předcházející vyšel teprv 1635 pod názvem Theatrum Europaeum oder Beschreibung aller denkwürdigen Geschichten, so hin und wieder, fürnemlich in Europa von 1617 sich zugetragen. Z díla toho vyvinul se rozsáhlý sborník historický, sáhající až po rok 1718. v němž pokračováno v létech 1646–1738 od různých spisovatelů s nestejným zdarem a jehož vyšlo celkem 21 dílů ve folio, z nichž od A-a sepsané dva první jsou nejcennější. – A. sepsal také 17. a 18. díl podobného sborníku od Gottharda Arthusa založeného a nazvaného: Mercurius Gallo-Belgicus Succenturiatus, dějiny protinožců, Švédska, Indie a jiné spisy, jimž obzvláštní ceny dodávají výtečné rytiny Merianovy, kterými jsou ozdobeny; to platí také o jeho výkladu Metamorphos Ovidiových (Frankf. 1619), ozdobeném četnými mědirytinami od Jana Dircka de Posy. Srovn. habilitační spis Droysenův: Arlanibaeus, Godofredus, Abelinus (Halle 1864) a článek Liliencronův v »Allg-deutsche Biographie« I. díl str. 18–19. Nk.