Ottův slovník naučný/Abbeville

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Abbeville
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 28. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související články ve Wikipedii:
1) Abbeville 2) Abbeville (Jižní Karolína)

Abbeville [abvil], z lat. Abbatis villa (Alba villa): 1) Hlav. opevněné město arrond. v sommeském dep. na dráze amiens-boulogneské, 18 km nad ústím ř. Sommy, s 19.283 ob. (1881), živícími se hlavně obchodem (obilí, víno a j.), pak tovární výrobou látek vlněných, zvláště sametu, sukna, koberců, plachtoviny, mýdla, zboží skleněného a cukru; má velkolepý chrám sv. Volframa z XV.-XVI. stol., jehož průčelí jest vzorem pozdního got. slohu zvaného flamboyantního, lyceum, bibliotéku, městské museum starožitností a přírodnin, hřebčinec, pak přístav pro lodi námořní, jenž průplavem spojen jest s mořem. A. byl původně obročím opata saint-ricquierského (odtud lat. jeho jméno), pak opevněn proti Normanům od Hugona Kapeta r. 992 a byl až do roku 1789 hlav. městem hrabství Ponthieuského; 20. kv. 1259 smlouvou a-skou zřekl se Jindřich III. angl. práv svých na Normandii a jiné země franc. ve prospěch krále Ludvíka IX. Narodil se zde skladatel Lesueur, je muž r. 1852 postaven pomník, a básník Millevoye. U A-u nalezeny byly velmi důležité starožitnosti, zejména kamenné nástroje zároveň s pozůstatky vymřelých zvířat; na základě těchto nálezů klade se »doba kamenná« a stáří člověka do časů mnohem dávnějších, nežli dosud se dělo. – Arrond. a-ský má v 11 kantonech a ve 172 obcích 134.318 ob. na 1560 km2. – 2) Hrabství v Jižní Karolině v Sp. Obcích sev.-amer. s 41.000 ob., z dvou třetin černochů, na 2764 km2. Hlavní město t. jm. má 3500 obyv.