Ottův slovník naučný/Abbadie

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Abbadie
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 23. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související články ve Wikipedii:
Jacques Abbadie, Antoine Thomson d'Abbadie, Arnauld Michel d'Abbadie

Abbadie: 1) Jacques (* 1657 – † 1727), protestantský theolog, stal se v 17. r. věku svého doktorem theologie, pak kazatelem v Berlíně, Londýně a konečně děkanem v Killaloe v Irsku. Byl výmluvným obráncem křesťanství a protestantismu. V díle svém La vérité de la religion chrétienne (Rotterdam 1684) bojuje proti atheistům, naturalistům a socinianům. Dílo to vyšlo v několika vydáních a jazycích. V díle L'Art de se connaître soi-même (t. 1692) staví lásku k sobě za základ mravouky. Ve starších létech napsal: La vérité de la religion chrétienne réformée a Le triomphe de la providence et de la religion (Amsterd. 1721), jež obě prozrazují mysl blouznivou. Histor. dílo Histoire de la grande conspiration d'Angleterre (Lond. 1696), jež jest velmi vzácné, napsal na rozkaz krále Viléma dle originálů v král. archivech.

2) Bratří, cestovatelé franc., Antoine Thomson d'A., nar. v Dublině 1810, Arnauld Michel 1815, z francouzské rodiny. R. 1833 doprovázeli maršála Clausela do Alžírska, 1836 trval Antoine v Brasilii, 1837 vypravili se oba na výzkumnou cestu do Habeše. kdež pobyli do r. 1848. Procestovali nejen známější sever a střed, nýbrž i jih, dotud téměř zcela neznámý. Na lichou zprávu, že byli zavražděni, odebral se za nimi třetí bratr Charles, načež s hojnými výtěžky vědeckými (ethiopskými a amharskými rukopisy, slovníky asi 30 habešských jazyků) vrátili se všichni do Francie. Arnauld odebral se r. 1853 poznovu do Habeše a vydal potom úhrnnou zprávu o cestách svých s bratrem ve spise Douze ans dans la Haute-Éthiopie (2 sv. 1868). Antoine, důležitější z obou bratří, vydával s počátku jen kusé zprávy v rozličných časopisech anglických a francouzských, později však uveřejnil větší díla: Géodésie d'Éthiopie (Paříž, 1860–63), Catalogue raisonné des manuscrits éthiopiens (1859), Observations relatives a la physique du globe faites au Brésilet en Éthiopie (1873), L'Abyssinie et le roi Theodor (1868) a slovník jazyka amariňského (amharského) (1881). V »Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes« (Bd. II. Heft 1. Lpz. 1860) uveřejnil ethiopský text Hermova »Pastýře« s latinským překladem a několik roztroušených článků, zvl. v aktech geog. spol. v Paříži. Rovněž jazykem baskickým obírali se oba bratří.[red 1]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Ve 28. dílu byl k heslu Abaza uveřejněn dodatek, viz Abbadie (dodatek).