Ottův slovník naučný/Aba Samuel

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Aba Samuel
Autor: František Brábek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 12. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Samuel Aba

Aba Samuel, třetí král uherský (1041 až 1044), potomek kumánského vojvody Edy. Pro svou lidumilnost nazván byl aba (apa = otec). Podporoval reformátorské snahy krále Štěpána I. Svatého, jehož sestru Šaroltu byl pojal za manželku a od něhož byl jmenován prvním palatinem říše. R. 1041 byl A. duší spiknutí, kteréž zbavilo krále Petra trůnu, a použiv příchylnosti oddaného sobě lidu, zaujal sám stolec královský. Roku 1042 vytáhl do pole proti německému králi Jindřichu III., kteréhož byl svržený Petr na pomoc vyzval, vnikl až k Tulnu a vrátil se s velikou kořistí do Uher. Na to vrhl se Jindřich s velikou silou do Uher, zmocnil se Prešpurku a porazil Abu ve dvou menších bitvách mezi Váhem a Hronem. Když nastala zima, vrátil se Jindřich do Němec, ale již rok po tom vtrhl opět do Uher na prosby Petrovy a jal se tentokráte operovati na pravém břehu dunajském. Již vnikl až k řece Rábnici, když mu Aba Samuel. po svých poslech vzkázal, že mu postoupí svá území od Kahlenberského pohoří až k Litavě, jestliže jej ponechá v dalším klidném držení království. Zpráva o tom způsobila u velmožů uherských velkou nespokojenost, kteráž tím povážlivější se stala, když byl dal A. asi 50 nespokojenců v Csanádě bez procesu utratiti. Nespokojenci prchli do Němec, aby zavolali Petra opět na trůn. Petr slíbiv německému králi, že mu odevzdá Uhry v léno, vtrhl se silným vojskem do Uher a porazil úplně Abu dne 5. čce 1044 u Rábu. A. prchl do Csaby, ale byl tam zajat a sťat. Tělo jeho odpočívá ve starobylém, od něho založeném klášteře saarském. Manželka jeho Šarolta, dcera knížete Gejzy a sestra krále Štěpána I. Svatého, byla i s dětmi svými po bitvě u Rábu Petrem jata a s celou svojí rodinou utracena. Dle Verböczye nemají privilegia udělená Abou platnosti, právě jako privilegia daná Štěpánem IV. a některými jinými pozdějšími králi. Bbk.